شرکت تجهیزات پزشکی مانی صفا در سال 1384 با هدف تامین ابزار و تجهیزات چشم پزشکی با کیفیت بالا و قیمت مناسب
برای کادر جراحان محترم و مراکز درمانی تاسیس گردید